Investerare

För investerare

Computer Innovation har genom nyemission hösten 2014 tillförts kapital som satsats på den plattform som blir gemensam för de olika länderna.

Vårt sätt att angripa utvecklingen gör att vi kan anpassa programmen till olika länders regelverk snabbt och kostnadseffektivt. Vi kommer att gå in i länder på flera alternativa sätt. I några länder kan det vara aktuellt med att äga ett dotterbolag helt, men vår avsikt är att nå många marknader och då vill vi ta in externa investerare i delägda dotterbolag.

Vi kommer också att använda oss av White Label (dvs. låta ett etablerat företag med en kundstock som använder konventionella system som installeras i datorn) sälja under sitt namn och varumärke.

Om du är intresserad av att närmare diskutera någon investeringslösning är du välkommen att meddela dig till jan.almeby@compinn.se. Alla mail behandlas konfidentiellt.