Styrelse och ledning

Styrelse och ledning

Styrelse

Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter, inräknat styrelsens ordförande.
Härutöver kan högst två suppleanter väljas. För närvarande består styrelsen av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.
Bolagets styrelse väljs vid bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma.

Jan Älmeby
Styrelseordförande, Växjö
Född 1936
I Bolaget sedan 2015

Civilingenjör. Grundare av och VD och styrelseledamot i bolaget. Jan grundade under 1984 Scandinavian PC Systems AB (numera Vismaspcs), och var dess vd fram till januari 2000, varefter han grundade Fortnox AB, där han var vd fram till 2010. Jan grundade även Fortnox International AB (numera Briox AB). Han lämnade Briox i augusti 2013 för att starta verksamheten i Computer Innovation.
Jan Älmeby innehar 65 141 430 aktier i Bolaget.

Övriga pågående eller under de senaste fem åren avslutade styrelseengagemang:
Four Divided by Six AB, Ordförande, 2007-2014
Briox AB, Ledamot, 2010-2013
CloudofSweden AB, Ledamot, 2015-
ClickOffice AB, Ledamot, 2012-

Äganden i andra bolag, överstigande 10 procent av röster eller kapital: Inga

Christian Krüeger
Ledamot, Stockholm
Född 1966
I styrelsen sedan 2015

Civilekonom, från Lunds Universitet. Christian har lång erfarenhet från den finansiella sektorn, och inledde denna karriär som aktiemäklare vid Matteus FK under nittiotalet. Därefter innehade han flera positioner inom Öhman/Pareto, där han fram till 2014 var aktiechef. Krüeger är idag verkställande direktör vid LMK Venture Partners AB.
Christian Krüeger innehar genom bolag 3 000 000 aktier.

Övriga pågående eller under de senaste fem åren avslutade styrelseengagemang:
Episurf Medical AB, Ledamot, 2016-
CloudofSweden AB, Ledamot, 2015-
LMK Venture Partners AB, Ledamot, vd, 2015-
MVI Fund I AB, Ledamot, 2016-
Äganden i andra bolag, överstigande 10 procent av röster eller kapital: Krueger & Liljefors Konsult AB

Lars Bäckström
Suppleant, Åseda
Född 1953
I styrelsen sedan 2015

Lars Bäckström innehar inga aktier eller aktierelaterade värdepapper utgivna av Bolaget, och har i övrigt inga uppdrag som ordinarie styrelseledamot.
Äganden i andra bolag, överstigande 10 procent av röster eller kapital: Inga

Ledning

Jan Älmeby
Verkställande direktör, tillika styrelseledamot.
För personbeskrivning, se stycket ’Styrelse’ ovan.

Revisor

Bolaget har valt Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB till revisionsbolag, med Kjell Markus Andersson som huvudansvarig revisor. Aktieinnehav 0