Om oss

Om Computer Innovation

Computer Innovations affärsidé är att leverera webbaserade program (ofta kallade Software as a Service – SaaS eller molnbaserade program) för bokföring, fakturering och andra administrativa tillämpningar.

Målgruppen är mindre företag i flera länder med upp till 30 anställda. I stort sett i alla länder hör mer än 96 procent av alla företag till denna grupp. Den är alltså hyggligt stor!

Det första land vi går in i är Sverige. Det sker genom det delägda bolaget CloudofSweden AB (www.cloudofsweden.se)

Vår affärsidé bygger på att det ska vara kostnadseffektivt att etablera våra program i många länder. Därför har vi utvecklat en avancerad plattform som till låg kostnad kan anpassas till de olika ländernas regelverk.