Bokslutskommuniké Computer Innovation i Växjö AB (publ) Januari- December 2017

Kvartal 4, Oktober – December 2017

  • Nettoomsättning koncernen 0 tkr (404 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster koncernen -1 647 tkr (-626 tkr)

Helår, Januari – December 2017

  • Nettoomsättning koncernen 757 tkr (2 279 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster koncernen -5 077 tkr (-1 005 tkr)

Mer information kan ges av Jan Älmeby, VD och grundare jan.almeby@compinn.se eller tel 0708-373255

Bokslutskommuniké 2017 – Computer Innovation i Växjö AB (publ) (pdf)