Rapporter

Rapporter

Bokslutskommuniké 2016 – Computer Innovation i Växjö AB (publ) (ladda ner PDF)

Halvårsrapport januari–juni 2016 (ladda ner PDF).

Kvartalsrapport juli-september 2016 (ladda ner PDF)