Start

Global satsning på webbaserade affärssystem

Computer Innovation i Växjö utvecklar webbaserade program (molntjänster) för lansering i en mängd länder i både Europa och andra delar av världen. Målgruppen är mindre företag.
Läs mer …

VD har ordet

Jag har grundat flera företag som har levererat program till den stora målgrupp som mindre företag är. Jag grundade och var VD för Scandinavian PC Systems (numera Visma Spcs), Fortnox och Fint.
Läs mer …

Bokslutskommuniké januari – december 2016 Oktober – December 2016

Computer Innovation i Växjö AB (MTF:COMP MTF) den 7 mars 2017
Bra läge inför det nya året med en färdig och konkurrenskraftig produkt.

Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring, fakturering och andra rutiner för det mindre företagets administration. Det unika är att plattformen till låg kostnad kan anpassas och byggas på för olika länders regelverk.

Läs mer …