Global satsning på webbaserade affärssystem

Computer Innovation i Växjö utvecklar webbaserade program (molntjänster) för lansering i en mängd länder i både Europa och andra delar av världen. Målgruppen är mindre företag.
Läs mer …

VD har ordet

Global satsning

Jag har grundat flera företag som har levererat program till den stora målgrupp som mindre företag är. Jag grundade och var VD för Scandinavian PC Systems (numera Visma Spcs), Fortnox och Fint. När jag nu går vidare i ett nytt bolag så är affärsidén att gå in i många länder med webbaserade program för administration. … Fortsätt läsa Global satsning

Pressmeddelanden

Computer Innovations halvårsrapport

Nettoomsättning koncern 755 Tkr Resultat efter finansiella poster, koncern – 1826 Tkr Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring, fakturering och annat för de mindre företagens administration. Det unika med plattformen är att den till låg kostnad kan anpassas och byggas på för olika länders regelverk. Computer Innovation i Växjö AB (publ) – … Fortsätt läsa Computer Innovations halvårsrapport