Global satsning på webbaserade affärssystem

Computer Innovation i Växjö utvecklar webbaserade program (molntjänster) för lansering i en mängd länder i både Europa och andra delar av världen. Målgruppen är mindre företag.
Läs mer …

VD har ordet

Global satsning

Jag har grundat flera företag som har levererat program till den stora målgrupp som mindre företag är. Jag grundade och var VD för Scandinavian PC Systems (numera Visma Spcs), Fortnox och Fint. När jag nu går vidare i ett nytt bolag så är affärsidén att gå in i många länder med webbaserade program för administration. … Fortsätt läsa Global satsning

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké Computer Innovation i Växjö AB (publ) Januari- December 2017

Kvartal 4, Oktober – December 2017 Nettoomsättning koncernen 0 tkr (404 tkr) Resultat efter finansiella poster koncernen -1 647 tkr (-626 tkr) Helår, Januari – December 2017 Nettoomsättning koncernen 757 tkr (2 279 tkr) Resultat efter finansiella poster koncernen -5 077 tkr (-1 005 tkr) Mer information kan ges av Jan Älmeby, VD och grundare … Fortsätt läsa Bokslutskommuniké Computer Innovation i Växjö AB (publ) Januari- December 2017