VD har ordet

Global satsning

Jag har grundat flera företag som har levererat program till den stora målgrupp som mindre företag är. Jag grundade och var VD för Scandinavian PC Systems (numera Visma Spcs), Fortnox och Fint. När jag nu går vidare i ett nytt bolag så är affärsidén att gå in i många länder med webbaserade program för administration. Marknaden för den här typen av program är i sin början och 15-25 procent av de mindre företagen i olika länder använder webbaserade program för sin bokföring och andra rutiner. Men marknaden växer snabbt! Uppskattningar visar att tillväxten är 30-40 procent om året de närmaste fyra åren. År 2019 kan EU-marknaden uppskattas till i storleksordningen 20 miljarder kronor för de mindre företagen om man räknar med den prissättning vi kommer att ha.

Marknaden i övriga världen har en storlek och tillväxt som motsvarar den i Europa. Men mycket intressant är att ny teknik med internet som bas har gjort det möjligt att nå andra marknader som man inte haft möjlighet att nå tidigare. Exempelvis är Sydostasien och Afrika stora kommande marknader. Våra produkter bygger ju på att kunden kopplar upp sig till internet. I flera av de nya länderna har man fått en flygande start på sin internetåtkomst tack vare mobilnäten. Och betalningar gör man via sin mobil. Inga fysiska leveranser och enkel betalning gör att vi kommer att se en enorm tillväxt på de nya marknaderna.

Våra blivande kunder är alltså de minsta företagen. De kännetecknas av att 98 % har tjugo eller färre anställda. Det betyder att man har behov av program som är lätta att använda och förstå. De allra flesta använder en redovisningsbyrå, men kraven på programmen är att företagaren enkelt ska kunna förstå vad som kommer ut av programmen som exempelvis rapporter. Vidare är priset viktigt då många mindre företag inte har större ekonomiska resurser. Vi kommer att leverera prisvärda program i mycket stora volymer!

Jan Älmeby
Grundare och VD